အစိုးရထီ - 1 Feb. 2023

ပထမဆု ရှေ့သုံး သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
297411 181 789 101 664 92

  ထီ - 20 Sep. 2022

သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
893 71

  အစိုးရငွေစုထီ - 6 Feb. 2023

သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
xxx xx

ထိုင်းစတော့ထီ - 6 Feb. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  မနက်က ထိုင်းလက်ကျန် xxx xx
  မွန်းတည့် ထိုင်းတွေလဲ ရှိတယ်။ xxx xx
  နေ့လည်ပိုင်းတွေလဲ xxx xx
  အေးမြသော ထိုင်းစတော့များ xxx xx

Vietnam/Hanoiထီ - 6 Feb. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  Vietnam/Hanoiထီ xxx xx
  Hanoi ထီ xxx xx
  Hanoi ထီ (5G) xxx xx
  အထူး Hanoi စတော့ xxx xx
  ဟနွိုင်း နေ့လည် xxx xx
  ဟနွိုင်း VIP xxx xx

လာအိုထီ - 6 Feb. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  လာအိုထီ xxx xx
  လာအိုညီညွတ်ရေးထီ xxx xx
  လာအိုစတားထီ xxx xx
  လာအို VIP ထီ xxx xx

နိုင်ငံခြားစတော့ရှယ်ယာထီ - 6 Feb. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  ကိုရီးယားစတော့များ xxx xx
  မနက်ခင်း Nikkei xxx xx
  နေ့ခင်း Nikkei xxx xx
  မနက်ခင်း ဟန်ဆိုင် xxx xx
  နေ့လည်က ဟန်ဆိုင် xxx xx
  မနက်က တရုတ်တွေ xxx xx
  နေ့ခင်း တရုတ် xxx xx
  ထိုင်ဝမ်စတော့မျာ xxx xx
  ဗြိတိသျှ ရှယ်ယာများ xxx xx
  ဂျာမန်စတော့များ xxx xx
  စင်ကာပူစတော့မျာ xxx xx
  စတော့ရှယ်ယာ xxx xx
  မလေးရှားထီ xxx xx
  အီဂျစ်လက်ကျန်များ xxx xx
  ရုရှားစတော့များ xxx xx
  အိန္ဒိယစတော့များ xxx xx

တစေ့တစောင်း ဖမ်းပါ။ - 6 Feb. 2023

Yiki 88 ပတ်ပတ်လည် သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
1 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
2 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
3 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
4 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
5 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
6 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
7 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
8 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
9 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
10 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
11 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
12 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
13 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
14 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
15 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
16 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
17 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
18 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
19 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
20 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
21 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
22 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
23 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
24 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
25 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
26 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
27 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
28 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
29 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
30 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
31 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
32 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
33 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
34 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
35 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
36 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
37 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
38 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
39 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
40 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
41 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ညဉ့်နက် ညဉ့်နက်
42 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
43 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
44 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
45 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
46 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
47 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
48 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
49 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
50 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
51 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
52 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
53 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
54 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
55 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
56 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
57 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
58 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
59 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
60 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
61 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
62 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
63 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
64 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
65 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
66 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
67 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
68 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
69 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
70 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
71 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
72 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
73 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
74 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
75 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
76 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
77 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
78 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
79 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
80 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
81 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
82 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
83 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
84 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
85 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
86 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
87 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
88 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း