အစိုးရထီ - 1 Jun. 2023

ပထမဆု ရှေ့သုံး သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
125272 681 000 971 386 09

  ထီ - 20 Sep. 2022

သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
893 71

  အစိုးရငွေစုထီ - 8 Jun. 2023

သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
xxx xx

ထိုင်းစတော့ထီ - 8 Jun. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  မနက်က ထိုင်းလက်ကျန် xxx xx
  မွန်းတည့် ထိုင်းတွေလဲ ရှိတယ်။ xxx xx
  နေ့လည်ပိုင်းတွေလဲ xxx xx
  အေးမြသော ထိုင်းစတော့များ xxx xx

Vietnam/Hanoiထီ - 8 Jun. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  Vietnam/Hanoiထီ xxx xx
  Hanoi ထီ xxx xx
  Hanoi ထီ (5G) xxx xx
  အထူး Hanoi စတော့ xxx xx
  ဟနွိုင်း နေ့လည် xxx xx
  ဟနွိုင်း VIP xxx xx

လာအိုထီ - 8 Jun. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  လာအိုထီ xxx xx
  လာအိုညီညွတ်ရေးထီ xxx xx
  လာအိုစတားထီ xxx xx
  လာအို VIP ထီ xxx xx

နိုင်ငံခြားစတော့ရှယ်ယာထီ - 8 Jun. 2023

# မျှဝေပါ။ သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
  ကိုရီးယားစတော့များ xxx xx
  မနက်ခင်း Nikkei xxx xx
  နေ့ခင်း Nikkei xxx xx
  မနက်ခင်း ဟန်ဆိုင် xxx xx
  နေ့လည်က ဟန်ဆိုင် xxx xx
  မနက်က တရုတ်တွေ xxx xx
  နေ့ခင်း တရုတ် xxx xx
  ထိုင်ဝမ်စတော့မျာ xxx xx
  ဗြိတိသျှ ရှယ်ယာများ xxx xx
  ဂျာမန်စတော့များ xxx xx
  စင်ကာပူစတော့မျာ xxx xx
  စတော့ရှယ်ယာ xxx xx
  မလေးရှားထီ xxx xx
  အီဂျစ်လက်ကျန်များ xxx xx
  ရုရှားစတော့များ xxx xx
  အိန္ဒိယစတော့များ xxx xx

တစေ့တစောင်း ဖမ်းပါ။ - 8 Jun. 2023

Yiki 88 ပတ်ပတ်လည် သုံးပြန် အောက်ခြေနှစ်ခု
1 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 303 04
2 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 607 59
3 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 192 38
4 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 056 02
5 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 637 43
6 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 949 50
7 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 365 90
8 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 142 77
9 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 186 85
10 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 408 74
11 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 388 47
12 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 141 55
13 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 576 80
14 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 007 24
15 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 789 94
16 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 045 82
17 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 150 79
18 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 297 30
19 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 415 34
20 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 529 95
21 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 818 85
22 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 647 06
23 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 716 56
24 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ 386 33
25 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
26 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
27 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
28 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
29 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
30 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
31 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
32 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
33 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
34 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
35 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
36 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
37 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
38 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
39 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
40 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
41 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
42 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
43 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
44 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
45 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
46 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
47 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
48 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
49 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
50 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
51 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
52 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
53 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
54 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
55 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
56 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
57 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
58 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
59 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
60 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
61 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
62 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
63 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
64 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
65 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
66 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
67 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
68 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
69 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
70 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
71 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
72 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
73 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
74 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
75 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
76 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
77 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
78 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
79 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
80 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
81 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
82 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
83 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
84 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
85 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
86 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
87 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း
88 ကြိမ်မြောက်ဖမ်းမိ ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း